Відповідальна: викладач закладу вищої освіти Четверикова О.П.

Планування виховної роботи кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі враховує основні вимоги „Закону про освіту” та інші нормативні документи освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України.

Головною метою виховної роботи є набуття студентами соціального досвіду, успадкування духовних надбань світової цивілізації та українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у них особистісних рис громадянина України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, політичної, правової, трудової, екологічної культури і військово-патріотичної підготовки, пропаганда здорового способу життя.

На початку навчального року (вересень) проводиться ознайомлення студентів з історією кафедри, науковою роботою співробітників кафедри.