Відповідальна: доцент закладу вищої освіти Саргош О. Д.

     Тишковська Тетяна – староста наукового гуртка.

     Викладачі кафедри щороку залучають студентів до участі у роботі наукових конференцій молодих вчених та написання ними науково-пошукових робіт та тез. Під час виконання своїх робіт студенти проводять дослідження, аналізують отримані дані,  результати яких потім публікуються у збірках студентських наукових робіт нашого вишу та інших вищих навчальних закладів України. 

     Засідання студентського наукового гуртка проводяться щомісячно, кожний третій четвер, на кафедрі. До розгляду пропонуються теми, які можуть стати в пригоді молодим науковцям, нині та в подальшому, при вивченні та дослідженні тих чи інших проблем і питань гігієни та санітарії:

 • Правила вивчення та реферування літературних джерел.
 • Освоєння методик отримання матеріалу.
 • Освоєння статистичних методів дослідження.

     А також пропонуються такі теми для досліджень, як:

 • Навколишнє середовище та його гігієнічне значення.
 • Основні джерела забруднення повітря житлових та адміністративних приміщень та сучасні методи захисту повітряного середовища.
 • Комбінований вплив шкідливих чинників навколишнього середовища та методи його дослідження.
 • Санітарні вимоги та правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання.
 • Інфрачервоне випромінювання штучного походження, прилади для його визначення та використання в медицині.
 • Іонізація повітря, його види та вплив на організм людини.
 • Ультрафіолетове випромінювання в роботі лікаря.
 • Вивчення стану фізичного розвитку та захворюваності дітей шкільного віку в залежності від стану їх харчування.
 • Науково-психічне навантаження як фактор, що впливає на працездатність лікаря-стоматолога.

     Щороку СНГ кафедри має своїх переможців на студентських конференціях.