Історія кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузіЗ 1931 року в інституті існували три кафедри гігієнічного профілю: загальна гігієна (зав. кафедрою Яковенко В. О.), гігієна праці (зав. кафедрою проф. Міллер С.О.), соціальна гігієна (зав. кафедрою проф. Ткаченко С. З.). У 1937 році кафедри були об'єднані в одну кафедру гігієни, яку до 1941 року очолював професор Міллер Соломон Олександрович.

З 1941 по 1944 роки інститут перебував в м. Фрунзе в складі медичного інституту як факультет, де гігієна викладалась головним чином в лекційному курсі.

З 1945 по 1948 роки кафедрою гігієни Харківського стоматологічного інституту завідував по сумісництву проф. Кошкін М.Л. З 1948 року по лютий 1968 року кафедрою керував доц. Антонов Л. П., підполковник, учасник ВВВ – бувший начальник санітарної служби армії. Наукові дослідження кафедри в цей період були присвячені дослідженням іонізації повітря приміщень, вплив штучної аероіонізації на організм людини.

У 1968 році в зв'язку з переводом інституту до м. Полтави кафедру очолив доцент Санік В.І. У співробітництві з клінічними кафедрами стоматологічного профілю вивчались умови праці лікарів-стоматологів, умови праці та захворюваність робітників заводу ГРЛ та прядильного комбінату.

Створення лікувального факультету призвело у 1975 році до розділення кафедри на дві самостійні: загальної гігієни (очолив доц. Лагутін Анатолій Олексійович, і соціальної гігієни та організації охорони здоров'я (очолив доц. Санік В.І.). Кафедра гігієни проводила комплексні багаторічні наукові дослідження (сумісно з клінічними кафедрами) на заводах медичного скла, газорозрядних ламп, цукрової промисловості. На базі інституту в цей період були проведені дві республіканські та три обласні науково-практичні конференції по актуальним питанням гігієни та екології Полтавщини.

З 1990 по 1992 рік кафедри гігієни і соціальної медицини були об’єднані в одну кафедру, яку очолив доц. Лагутін А.О. 

У 1992 р. кафедра гігієни була знову розділена на кафедру загальної гігієни та екології (завідувач - доцент Лагутін А.О.) та кафедру соціальної медицини, організації і економіки охорони здоров'я (завідувач - професор Зюзін В.О.).

З 1997 року кафедру загальної гігієни і екології очолив д. мед. н. Катрушов Олександр Васильович. 

У 2001 році на кафедрі була захищена кандидатська дисертація на тему "Гігієнічна оцінка впливу фтору на стан здоров'я ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС" (Матвієнко Т. М.). 

У вересні 2003 році кафедри були об’єднані в одну під назвою – “Кафедра загальної гігієни, екології, соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я”, яку очолив професор Катрушов О.В. У вересні 2006 року кафедра була розділена на кафедру гігієни, екології та охорони праці в медичній галузі (професор Катрушов О.В.) та кафедру соціальної медицини, організації і економіки охорони здоров'я (професор Гапон В.О. (2006 – 2012р.р.).

У 2006 році на кафедрі була захищена кандидатська дисертація “Гігієнічне обгрунтування шляхів підвищення працездатності та ефективності праці лікарів-стоматологів терапевтичного профілю" (Буря Л.В). У 2007  році - «Гігієнічна оцінка техногенно підсилених радіоактивних джерел природного походження, що утворюються на підприємствах нафтогазовидобування Полтавської області» захистила (Саргош О. Д.).

З 1 вересня 2010 року кафедра отримала назву «Кафедра гігієни, екології та охорони праці в галузі». Завідувачі кафедри гігієни, екології та охорони праці в галузі 

 

Проф. Яковенко В.А.
Проф. Яковенко В.А.
Завідувач кафедри з 1931 по 1937 рр.
Проф. Міллер С.В.
Проф. Міллер С.В.
Завідувач кафедри з 1937 по 1941 рр. 
Проф. Кошкін М.Л.
Проф. Кошкін М.Л.
Завідувач кафедри з 1945 по 1948 рр.
Проф. Антонов Л.П.
Проф. Антонов Л.П.
Завідувач кафедри з 1948 по 1968 рр.
Доцент Санік В.І.
Доцент Санік В.І.
Завідувач кафедри з 1968 по 1975 рр.
Доцент Лагутін А.О.
 Доцент Лагутін А.О.
Завідувач кафедри з 1975 по 1997 рр.
Проф. Катрушов О. В.
 Проф. Катрушов О. В.
Завідувач кафедри з 1997 року