Відповідальна: доцент закладу вищої освіти Матвієнко Т. М.

Основною метою навчально-методичної роботи кафедра вважає інтенсифікацію й модернізацію навчального процесу. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення навчального процесу з урахуванням необхідності розширення компоненти дистанційної освіти.

Лекції і практичні заняття проводяться на кафедрі із застосуванням сучасних технологій навчання та інноваційних підходів. Викладачами кафедри створюються мультимедійні презентації лекцій та практичних занять; функціонує 1 комп’ютерний клас.

На кафедрі навчаються:

- здобувачі вищої освіти 2, 3, 6 курсів медичного № 1 та міжнародного факультетів за спеціальністю «Медицина»,

- здобувачі вищої освіти 2, 3 курсів медичного факультету № 2 за спеціальністю «Педіатрія»;

- здобувачі вищої освіти 3, 4, 6 курсів зі скороченим терміном навчання медичного факультету № 2 за спеціальністю «Медицина»,

- здобувачі вищої освіти 2, 3, 3 зі скороченим терміном навчання курсів стоматологічного та міжнародного факультетів за спеціальністю «Стоматологія»;

- здобувачі вищої освіти 1, 2 курсів навчально-наукового медичного інституту за спеціальністю «Громадське здоров’я».

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

1. Обов’язкові компоненти:

«Гігієна та екологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 221 «Стоматологія»

«Гігієна та екологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 «Медицина»

«Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 228 «Педіатрія»

«Біобезпека та біозахист» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 229 «Громадське здоров'я»

«Оцінка та забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці та харчових продуктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 229 «Громадське здоров'я»

«Основи профілактичної медицини» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 229 «Громадське здоров'я»

2. Вибіркові компоненти:

«Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 221 «Стоматологія»

«Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 222 «Медицина»

«Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 228 «Педіатрія»

«Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 229 «Громадське здоров'я»